Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich

63-500 Ostrzeszów

ul. Gen. Sikorskiego 9

tel: (62) 732 07 80

sekr_zs1@ostrzeszow.pl

Dofinansowanie na realizację projektu "Mobilność Osób"

Już po raz trzeci Zespół Szkół Nr 1 w Ostrzeszowie otrzymał dofinansowanie z Unii Europejskiej na realizację projektu KA121 Mobilność Osób, w sektorze kształcenie i szkolenie zawodowe, w ramach przyznanej w 2021 akredytacji.

Kwota dofinansowania wynosi 52 588 Euro.