Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich

63-500 Ostrzeszów

ul. Gen. Sikorskiego 9

tel: (62) 732 07 80

sekr_zs1@ostrzeszow.pl

Oliwier Kłos Radnym Młodzieżowego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego wybrał 39 Radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego I kadencji w 6 okręgach wyborczych. Listę zatwierdziła Przewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.
Z subregionu kaliskiego wybranych zostało 7 przedstawicieli, którzy zainaugurują swoją aktywność w Młodzieżowym Sejmiku w czerwcu. Warto zauważyć, że Oliwier Kłos jest także Przewodniczącym organu doradczego ds. młodzieży przy Burmistrzu w Miasto i Gmina Ostrzeszów.