Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich

63-500 Ostrzeszów

ul. Gen. Sikorskiego 9

tel: (62) 732 07 80

sekr_zs1@ostrzeszow.pl

Technik technologii drewna z projektowaniem AutoCad i obsługą CNC

drew

Absolwent technikum technologii drewna przygotowany jest do wykonywania następujących zadań:

 • tworzenie wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych;
 • organizowanie i wykonywanie prac związanych z naprawą, renowacją i konserwacją wyrobów stolarskich;
 • programowanie oraz obsługa obrabiarek i urządzeń stosowanych w procesie przetwarzania drewna;
 •  sporządzanie dokumentacji projektowej, konstrukcyjnej i technologicznej;
 • organizowanie i nadzorowanie procesów produkcyjnych związanych  z przetwarzaniem drewna.

Perspektywy pracy:

Zawód technika technologii drewna gwarantuje w stu procentach znalezienie po ukończeniu szkoły atrakcyjnej i dobrze płatnej pracy. Zapewnia to występujące  w okolicach Kępna, Wieruszowa i Ostrzeszowa  tzw. „zagłębie meblowe”, czyli duża ilość zakładów stolarskich i meblarskich.

Po skończonej szkole będziesz umiał m. in.:

 • dokonywać klasyfikacji drewna i materiałów drzewnych
 • posługiwać się dokumentacją konstrukcyjną i technologiczną;
 • dobierać technologię wytwarzania wyrobów stolarskich
 • posługiwać się przyrządami pomiarowymi i sprawdzianami;
 • obsługiwać maszyny i urządzenia stosowane  w stolarstwie
 • wykonywać hydrotermiczną i plastyczną obróbkę drewna;
 • stosować techniki wykańczania powierzchni drewna, tworzyw drzewnych i gotowych wyrobów z drewna;
 • stosować systemy montażu i okuwania wyrobów stolarskich;
 • identyfikować typy konstrukcji oraz style stosowane w meblarstwie;
 • rozpoznawać wady oraz uszkodzenia materiałów i wyrobów stolarskich;
 • ustalać przyczyny uszkodzeń wyrobów oraz określa sposób ich naprawy, renowacji lub konserwacji;
 • ustalać zakres napraw, renowacji i konserwacji wyrobów stolarskich;
 • wykonywać naprawę, renowację i konserwację wyrobów stolarskich zgodnie z zapotrzebowaniem i wymaganiami klientów;
 • stosować programy komputerowego wspomagania projektowania i wytwarzania wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych;
 • dobierać technologie produkcji wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych;
 • sporządzać dokumentację projektową, konstrukcyjną i technologiczną wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych;
 • sterować procesem suszenia materiałów drzewnych i wyrobów z drewna;
 • programować oraz obsługiwać maszyny i urządzenia sterowane numerycznie;
 • projektować wyroby z drewna i tworzyw drzewnych;
 • sporządzać kalkulację kosztów wykonania wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych;
 • kontrolować przestrzeganie norm dotyczących stosowanych materiałów drzewnych oraz wytwarzanych wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych;
 • sporządzać ewidencyjną, rozliczeniową i sprawozdawczą dokumentację produkcji.

Nasza szkoła jest ośrodkiem egzaminacyjnym i organizuje egzaminy dla naszych absolwentów. Po zdaniu egzaminu z danej kwalifikacji, zdający otrzyma świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie.