Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich

63-500 Ostrzeszów

ul. Gen. Sikorskiego 9

tel: (62) 732 07 80

sekr_zs1@ostrzeszow.pl

UROCZYSTE PODSUMOWANIE PROJEKTU PERFECT!

21 kwietnia 2022 roku miała miejsce miła uroczystość podsumowująca udział uczniów naszej szkoły w stażach zagranicznych w ramach projektu "Profesjonalny, doświadczony, rozważny, elastyczny, efektywny, twórczy stażysta i pracownik", finansowanego ze środków unijnych w ramach programu PO WER. Wszyscy uczestnicy wyjazdów do Palermo (Włochy) i Malagi (Hiszpania), otrzymali certyfikaty - Europass Mobilność - potwierdzające zdobyte za granicą umiejętności. Wartościowe dokumenty zostały wręczone przez dyrektora naszej szkoły, pana Dariusza Grzesika. Certyfikaty zatwierdzone przez Narodową Agencję otrzymali również opiekunowie, którzy się opiekowali młodzieżą we Włoszech i w Hiszpanii. Spotkanie to było jednocześnie wydarzeniem zamykającym projekt realizowany przez nauczycieli i uczniów naszej szkoły. Przypomnijmy, iż uczestnictwo w praktykach zagranicznych pozwoliło młodzieży Zespołu Szkół nr 1 w Ostrzeszowie na podniesienie swoich kwalifikacji w wybranych przez siebie zawodach. Gratulujemy uczestnikom projektu i wierzymy, że odebrane dzisiaj zaświadczenia pomogą osiągnąć sukces zawodowy