Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich

63-500 Ostrzeszów

ul. Gen. Sikorskiego 9

tel: (62) 732 07 80

E-mail: sekr_zs1@ostrzeszow.pl

Przejdź do strony głównej

Wtorek, 23 lipca 2024

Jesteś tutaj: Start / Rada Rodziców

Rada Rodziców

Przewodniczący Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Ostrzeszowie

 

                               p. Przemysław Janulek

 

Numer konta  Rady Rodziców: 32 1090 1173 0000 0000 1700 5724

 

Oto kilka informacji na temat kompetencji oraz znaczenia Rady Rodziców:

RADA RODZICÓW  posiada szereg kompetencji wynikających z różnych aktów prawnych, które dają realną możliwość wpływania na funkcjonowanie szkoły:

-interesy wszystkich rodziców uczniów na terenie szkoły reprezentuje rada rodziców;

- reprezentantem rodziców danej klasy jest rada klasowa (oddziałowa);

- przedstawicielem rodziców danej klasy w radzie rodziców jest osoba wyłoniona spośród rady klasowej (oddziałowej);

- każda klasa jest reprezentowana w radzie rodziców przez 1 rodzica- członka rady oddziałowej (klasowej);

-rada  rodziców liczy tylu członków, ile jest oddziałów  w danej szkole.

NAJWAŻNIEJSZE KOMPETENCJE RADY RODZICÓW

 1. STANOWIĄCE:
 • uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły;
 • wybór 2 przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły;
 • gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł w celu wspierania działalności statutowej szkoły;
 • uchwalenie regulaminu swojej działalności.
 1. OPINIODAWCZE:
 • opiniowanie projektu planu finansowego, składanego przez dyrektora szkoły;
 • opiniowanie dorobku zawodowego nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy;
 • wiążące opiniowanie działalności w szkole stowarzyszeń i innych organizacji;
 • opiniowanie programu i harmonogramu  poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły.
 1. WNIOSKODAWCZE:
 • występowanie z wnioskami o dokonanie oceny pracy nauczyciela, z wyjątkiem nauczyciela stażysty;
 • występowanie do dyrektora szkoły o powołanie rady szkoły;
 • wnioskowanie o nadanie imienia szkole.
 1. INNE:
 • możliwość występowania do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z opiniami we wszystkich sprawach szkoły;
 • możliwość udziału w pracach zespołu powypadkowego powołanego przez dyrektora szkoły w związku z wypadkiem ucznia.

Szczegółowe informacje dotyczące  kompetencji rady rodziców znajdziecie Państwo na stronie www.radyrodzicow.pl

 

 

Załączniki

Brak załączników

Metryczka

Wytworzono:2019-04-16 09:13przez:
Opublikowano:2019-04-16 00:00przez: Administrator BIP
Podmiot udostępniający: Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich
Odwiedziny:823

 • Brak wpisów.