Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich

63-500 Ostrzeszów

ul. Gen. Sikorskiego 9

tel: (62) 732 07 80

E-mail: sekr_zs1@ostrzeszow.pl

Przejdź do strony głównej

Wtorek, 18 czerwca 2024

Jesteś tutaj: Start / Status prawny

Status prawny

 

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W OSTRZESZOWIE

Ustalony na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2002 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. z 2002 r. Nr 10 poz. 96 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562).

 

  1. INFORMACJE OGÓLNE

§ 1.

 1. Nazwa Zespołu Szkół (dalej zwanym Szkołą) brzmi:

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1

im. Powstańców Wielkopolskich

w Ostrzeszowie

 1. Organem prowadzącym jest Powiat Ostrzeszowski.
 2. Nadzór pedagogiczny sprawuje Kurator Oświaty w Poznaniu.
 3. Siedziba szkoły znajduje się w Ostrzeszowie przy ul. Gen. Sikorskiego 9

 

§ 2.

 1. Szkoła używa pieczęci urzędowej i stempli zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 3. Szkoła prowadzi gospodarkę finansową i materiałową zgodnie z odrębnymi przepisami i na zasadach przewidzianych w ustawie o finansach publicznych.
 4. Odpowiedzialność za gospodarkę finansową szkoły ponoszą Dyrektor Szkoły
  i w zakresie mu powierzonym – Główny Księgowy Szkoły.
 5. Dalsze informacje w załączniku (linku): https://www.zs1ostrzeszow.pl/images/statut_2013.doc

Załączniki

Brak załączników

Metryczka

Wytworzono:2019-04-16 09:09przez:
Opublikowano:2019-04-16 00:00przez: Administrator BIP
Podmiot udostępniający: Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich
Odwiedziny:1062

 • Brak wpisów.