Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich

63-500 Ostrzeszów

ul. Gen. Sikorskiego 9

tel: (62) 732 07 80

sekr_zs1@ostrzeszow.pl
Jesteś tutaj: Start / Historia

Historia

Historia obecnego Zespołu Szkół Nr 1 Im Powstańców Wielkopolskich sięga swymi początkami drugiej połowy 1919 lub pierwszej połowy 1920 roku. Szkoła funkcjonowała wówczas pod nazwą Państwowa Dokształcająca Szkoła Przemysłowa a jej pierwszym dyrektorem był Sylwester Hęćka. Jego następcą został w 1929 roku Sylwester Szczepański, szkoła przeniesiona została wówczas do budynku przy ulicy Piastowskiej. Przez cały okres międzywojenny szkoła podnosiła poziom kształcenia ogólnokształcącego i zawodowego. Okres dynamicznego rozwoju przerywła II wojna światowa. W latach 1939 – 1945 w murach szkoły znajdował się oflag dla jeńców wojennych, spośród których najliczniejsi byli jeńcy norwescy. Szkoła uległa spaleniu podczas wyzwalania Ostrzeszowa przez Armię Czerwoną w dniu 21.01.1945. W pierwszych dniach po wyzwoleniu odbudową szkoły i jej reaktywacją zajął się nowy dyrektor Antoni Kaj. Oficjalnie szkoła ruszyła 07.05.1945 roku. Przez pierwsze lata powojennej odbudowy uczniowie pobierali naukę w różnych budynkach na terenie miasta. 12.02.1947 roku szkoła otrzymała nazwę: Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa. Dyrektora Kaja zastąpił, z dniem 20.07.1950 na stanowisku kierowniczym Franciszek Kobusiński. Rok 1951 uznaje się za datę powstania Zasadniczej Szkoły Budowlano – Drzewnej o dwuletnim cyklu nauczania. Na początku lat 50-tych szkoła otrzymała od miasta dwa budynki przy ulicy Gen. Sikorskiego po byłym gimnazjum Księży Salezjanów. Odbudowę budynków szkolnych rozpoczął kierownik warsztatów – Wiktor Łopata. Wraz z odbudowywaną szkołą powstawały warsztaty szkolne. 01.09.1954 szkoła zmienia nazwę na Zasadniczą Szkołę Drzewną. W latach 50 i 60-tych w szkole uczą się uczniowie zawodów – stolarz, tapicer, murarz. Dynamiczny rozwój szkoły przerywa w dniu 27.07.1963 pożar budynków szkolnych. Przez trudne lata odbudowy szkoły uczniowie uczyli się w różnych budynkach ostrzeszowskich. Ostatecznie odbudowę zamknął rok 1970. Z dniem 01.09.1968 przy ZSZ powstaje Technikum Budownictwa Wiejskiego. W rocznicę 50-lecia wybuchu Powstania Wielkopolskiego szkoła otrzymała imię Powstańców Wielkopolskich i sztandar szkolny. W dniu 09.05.1973 przed budynkiem szkoły został odsłonięty obelisk poświęcony patronowi szkoły i otwarto Izbę Pamięci Narodowej. Od 1977 szkoła stale wzbogacała ofertę kształcenia zawodowego. W 1992 szkoła obchodziła 40-lecie działalności. Z roku na rok wzbogacała się baza dydaktyczna, w latach 1989-1991 wybudowano nową salę gimnastyczną, w 1993 oddano do użytku budynek D. W latach 1974 -2011 szkołą kierowali: Zbigniew Turowski ( 1974 – 1976 ), Zbyszko Szmaj ( 1976- 1998 ), Jerzy Kowalski ( 1998 – do dziś ). Przemiany, jakie zaszły w Polsce po roku 1989, wymusiły na szkole przystosowanie się do gospodarki rynkowej. Stale modernizuje się bazę dydaktyczną, zmienia kształcenie zawodowe, przystosowując je do rynku pracy. Wejście do Unii Europejskiej w 2004 otwarło przed szkołą nowe możliwości współpracy ze szkołami w Austrii, Niemczech, Czechach, Turcji i Finlandii. W roku 2011 w ramach funduszy unijnych dokonano termomodernizacji szkoły, W roku 2011 odbyły się obchody 90-tej rocznicy utworzenia szkolnictwa zawodowego w naszym mieście, czyli funkcjonowania naszej szkoły w Ostrzeszowie