Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich

63-500 Ostrzeszów

ul. Gen. Sikorskiego 9

tel: (62) 732 07 80

sekr_zs1@ostrzeszow.pl
Jesteś tutaj: Start / O nas

O nas

Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Ostrzeszowie jest zespołem szkół branżowych i technikum o szerokim spektrum kierunków i profili z bogatą, bo 100 - letnią tradycją kształcenia. Szkoła wychodzi z ofertą edukacyjną do społeczności lokalnej mając na względzie zapotrzebowanie lokalnego rynku pracy. Jednocześnie pragnie odpowiadać na nowoczesne trendy w kształceniu ogólnym i zawodowym, żeby dać wychowankom wysokie kompetencje, szerszą perspektywę zawodową i możliwość dalszej edukacji na wyższych studiach.

Obecnie w naszym Zespole Szkół Nr 1 kształcą się uczniowie technikum w następujących zawodach: technik ekonomista, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik obsługi turystycznej (klasa sportowa), technik budownictwa, technik technologii drewna, technik usług fryzjerskich, technik rachunkowości i technik reklamy.

W Branżowej Szkole Pierwszego Stopnia przygotowujemy uczniów w zawodzie: stolarz, tapicer, krawiec, fryzjer, murarz – tynkarz, kucharz, wędliniarz, mechanik samochodowy, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, cieśla, sprzedawca, magazynier, cukiernik, piekarz i w wielu innych.

Przygotowanie do zawodu oparte jest na współpracy z Cechem Rzemiosł Różnych  Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Ostrzeszowie i Grabowie nad Prosną oraz z lokalnymi przedsiębiorcami, którzy organizują praktyczną naukę zawodu dla młodocianych pracowników, różne kursy i szkolenia, a w przyszłości dają absolwentom perspektywę zatrudnienia.

Szkoła posiada też własne warsztaty szkolne wyspecjalizowane w kształceniu w zawodach: stolarz, krawiec, fryzjer.

Od lat tworząc projekty mobilności zawodowej uczniów i nauczycieli oraz projekty doskonalenia kompetencji i bazy zawodowej szkoły, wykorzystujemy środki europejskie. Dzięki pozyskaniu przez nas w ostatnich latach około 4,5 miliona złotych młodzież i nauczyciele zdobywali umiejętności i doskonalili się zawodowo w Hiszpanii, w Wielkiej Brytanii, we Włoszech, w Niemczech, w Danii. Doposażyliśmy pracownie i warsztaty szkolne w nowoczesny sprzęt, maszyny i urządzenia. Młodzież i nauczyciele odbyli staże zawodowe w nowoczesnych zakładach pracy regionu, certyfikowane kursy zawodowe z projektowania AutoCad, multimedia w reklamie, kursy barmańskie, gotowania zgodnie z nowoczesnymi trendami itp

Zespół Szkół Nr 1 jako największa szkoła w powiecie jest ważnym ośrodkiem oddziaływującym na rzecz rozwoju społeczności lokalnej, co stanowi wielkie wyzwanie i zmusza do nieustannego rozwoju. Jednym z zauważalnych efektów rozwoju uczniów jest wysoka zdawalność egzaminów maturalnych oraz egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Najdłużej spośród wszystkich powiatowych szkół klasyfikowani jesteśmy
w rankingu czasopisma „Perspektywy” jako „Srebrne Technikum” na czołowych dwóch miejscach w regionie Południowej Wielkopolski. W 2018 roku w rankingu szkół ponadgimnazjalnych czasopisma nasze Technikum znalazło się na 4 miejscu w województwie wielkopolskim
i 86 miejscu w kraju przez co została uhonorowana tytułem "Złotego Technikum 2018". W tym samym roku Szkoła uzyskała też wyróżnienie w projekcie „Wielkopolska Szkoła Roku 2018”.

Ważnym elementem pracy dydaktyczno – wychowawczej jest sport szkolny. W ramach technikum organizacji turystyki funkcjonuje klasa sportowa. Nasi uczniowie osiągają duże sukcesy na szczeblu powiatu, województwa i kraju. Mamy mistrzów Polski, reprezentantów kraju
w lekkoatletycznych zawodach międzynarodowych oraz członków kadry narodowej w bobslejach. Nasza Szkoła od dwóch lat zajmuje pierwsze miejsce na najbardziej usportowioną szkołę województwa  w klasyfikacji szkół Szkolnego Związku Sportowego.